Mây, mưa, gió, nắng là những câu chuyện tình yêu của anh chàng nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung. Còn bạn, câu chuyện tình yêu của bạn là gì? Lắng nghe My Stories , có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình ở đâu đó...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording