8/3 – Ngày Quốc tế phụ nữ đang đến gần, hãy cùng cất cao tiếng hát, gửi đến những người bà, người mẹ, người chị, người em gái… những lời ca ngọt ngào nhất để chứng minh cho họ thấy ta yêu mến và cần họ biết nhường ...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording