Hơn 1 triệu Sàn viên đang chờ đợi danh hiệu Mister Sàn Nhạc 2010 được trao. Hãy tự tin thể hiện cá tính của bạn để trở thành người chiến thắng!

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording