Miss Sàn Nhạc là cuộc thi đã trở thành truyền thống của cộng đồng Sàn Nhạc. Ai sẽ là người thứ tư trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Sàn Nhạc năm nay?

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording