"Bạn có đủ tự tin để thể hiện mình? Bạn là MR right? MR cute? And more..."? Hãy khẳng định cá tính của mình bằng cách tham tham gia cuôc thi " MR sàn nhạc 2009 "

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording