Ngày 8/3 - Quốc tế Phụ nữ đang đến gần. Đây là lúc để bạn thể hiện tình cảm của bạn đối với những người phụ nữ bằng những hành động, lời nói, những món quà… và trên hết là bằng cả tấm lòng chân thành của mình ...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording