"Bạn có đủ tự tin để thể hiện mình?Bạn là MR right? MR cute? And more..."? Hãy khẳng định cá tính của mình bằng cách tham tham gia cuôc thi " MR sàn nhạc miền Bắc "

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording