BEST VOICES Saigon club 2008- cuộc thi tìm kiếm những giọng hát hay, triển vọng của Saigon club

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording