Cuộc thi hát với chủ đề "Đảng , Bác và Quê hương – Nhạc Đỏ". Chi tiết xem tại: http://sannhac. etailTopic/56/?cate_id=65&topic_id=1061

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording