Thông báo từ ngày 20/08/2018 Sàn Nhạc sẽ tạm ngừng hoạt động và không chính xác thời gian hoạt động trở lại, đồng thời dừng cung cấp các tính năng cho người dùng. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và sử dụng Sàn Nhạc trong thời gian qua.
Mỗi bài hát tham gia Lễ hội bắt buộc phải có giọng hát của 2 Sàn viên .Mỗi Sàn viên có quyền gửi 1 bài hát đôi. Mỗi Sàn viên chỉ xuất hiện tối đa 2 lần trong 2 bài hát tham gia Sàn đấu ...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording