Các thí sinh dùng bản karaoke " miss sannhac 2008 " để thu âm . Trong đó cho slide show là ảnh tham gia thi( kích cỡ ảnh chuẩn 400x300 .Trên nền nhạc có sẵn ,các thí sinh thu âm giọng nói của mình " giới thiệu bản ...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording