copesuadau24101997

  • Tên : emlatianang anhlagiotmua
  • Nữ, 21 tuổi
Cấp độ: Chaien
Điểm số
40
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Im Lặng Không phải là Vô Cảm&nb
sp;...   Mà là không Xác Äá»nh Äược cảm xúc... Buôn
g Tay: Không có nghÄ©a là Bá» Cuá»c... Mà là Không Äủ Sức Äá» níu giữ... Ra Äi: Không phải Hết Yêu... Mà là NhÆ°á»ng cho ai Äó... Có má»t Hạnh Phúc trá»n vẹn...  

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording