Thông báo từ ngày 20/08/2018 Sàn Nhạc sẽ tạm ngừng hoạt động và không chính xác thời gian hoạt động trở lại, đồng thời dừng cung cấp các tính năng cho người dùng. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và sử dụng Sàn Nhạc trong thời gian qua.

Club tiêu điểm


Nơi tụ tập của các thành viên nhóm Cassette Các bạn Join để chuẩn bị tập tành đú đởn thôi nào...


Nơi tụ tập của các thành viên nhóm Đĩa Than Các bạn Join để chuẩn bị tập tành đú đởn thôi nào...


Nơi tụ tập của các thành viên nhóm IPOD Các bạn Join để chuẩn bị tập tành đú đởn thôi nào...


Nơi tụ tập của các thành viên nhóm CD Các bạn Join để chuẩn bị tập tành đú đởn thôi nào...

Club của tôi

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording