changchip

  • Tên : Chip Crazy
  • Nam, 27 tuổi
  • Địa chỉ : Shanghai ^^
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
4645
Tải khoản
0.00
Lượt xem
3282

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 15 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Sổ tay âm nhạc & Events

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

2 ngày nữa (22/07) là sinh nhật của nmc_nhba(30)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording