casiquangle

  • Tên : Quang Lê La
  • Nam, 34 tuổi
  • Địa chỉ : Little Sai Gon - Japan
Cấp độ: Mic Vàng
Điểm số
11480
Tải khoản
0
Lượt xem
1407

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Mai (28/08) là sinh nhật của tha_giet_nguoi_yeu(27)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording