Khắc phục lỗi thu âm không thành công, bản thu quá ngắn (không nghe lại được)
Chủ Nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2013 - 09:37pm

Trong thá»i gian vừa qua Sàn Nhạc ghi nhận 1 sá» trÆ°á»ng hợp các sàn viên thu âm bá» lá»i không nghe lại Äược (khi nghe lại chá» chay vèo 1 giây là hết bài). BQT xin thông báo vá»i các sàn viên Äây không phải là lá»i há» thá»ng trên sàn nhạc, lý do xảy ra lá»i do sá»­ dụng trình duyá»t Chrome phiên bản má»i bá» gặp.

Tuy nhiên Äây không phải là vấn Äá» khó khắc phục, Chrome phiên bản má»i yêu cầu cao hÆ¡n vá» bảo mật thiết bá» trên máy tính của các bạn, nên Äá» có thá» hát và thu âm thành công các bạn cần làm theo các bÆ°á»c sau:

TrÆ°á»ng hợp 1

Truy cập : http://sannhac.com/s2749/Pretty-boy-M2M-beat-karaoke.htm Äá» thá»±c hiá»n thu âm bài hát Pretty Boy xuất hiá»n thông báo sau á» phía trên cùng:

 

 

Các bạn cần bấm allow Äá» cho phép Sàn Nhạc sá»­ dụng micro trên máy tính (Äây là Äiá»u rất quan trá»ng), sau bÆ°á»c này, lần sau khi truy cập vào sàn bạn sẽ không còn xuất hiá»n thông báo này và có thá» thu âm thành công. Sau khi bấm allow các bạn refresh lại trang và thá»±c hiá»n thu âm bình thÆ°á»ng.

TrÆ°á»ng hợp 2

Truy cập : http://sannhac.com/s2749/Pretty-boy-M2M-beat-karaoke.htm Äá» thá»±c hiá»n thu âm bài hát Pretty Boy nhÆ°ng không xuất hiá»n thông báo á» phía trên cùng nhÆ° trÆ°á»ng hợp 1. Lý do không xuất hiá»n là do bạn Äã 1 lần bấm Deny khi thông báo này hiá»n ra (nên Sàn Nhạc không thá» sá»­ dụng micro phone trên máy bạn), bạn cần làm các bÆ°á»c sau:

Bấm vào biá»u tượng ngoài cùng bên phải phía trên nhÆ° trong hình, sau Äó bấm Settings

 

 

Cá»­a sá» hiá»n lên bạn kéo xuá»ng dÆ°á»i cùng và chá»n Show advanced settings nhÆ° trong hình:

 

Cá»­a sá» má»i hiá»n lên chá»n Content settings nhÆ° trong hình:

 

 

Cá»­a sá» má»i hiá»n lên kéo xuá»ng gần dÆ°á»i cùng chá»n manage exceptions trong mục media nhÆ° trong hình:

 

 

Cá»­a sá» má»i hiá»n lên bạn bấm dấu X Äá» xóa Sàn Nhạc trong danh sách không cấp quyá»n truy cập micro phone, sau Äó bấm done  nhÆ° trong hình:

 

 

Sau khi xong các bÆ°á»c trên các bạn sẽ quay vá» trÆ°á»ng hợp 1, làm theo hÆ°á»ng dẫn trÆ°á»ng hợp 1 các bạn sẽ thu âm thành công. LÆ°u ý khi cá»­a sá» sau:

 

 

Bấm allow và close bạn nhé.

Chúc các bạn gặp lá»i thu âm sau khi làm xong hÆ°á»ng dẫn trên sẽ thành công. Má»i ý kiến Äóng góp, yêu cầu há» trợ các bạn có thá» ghé thÄm http://sannhac.com/SannhacHelp.htm và gá»­i mesage ngay trên tÆ°á»ng, qua tin nhắn, hoặc các bạn có thá» chat trá»±c tiếp vá»i há» trợ kỹ thuật qua yahoo sannhachelp, SDT: 0962 805 830. Thân


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording