giaidieuquehuong_vn

Cấp độ: Đại Gia
Tên : GĐQH
Giới tính : Nam
Tuổi : 7
Phone : 0916 096 797
Địa chỉ : Hà Nội
  

Chi tiết

Điểm số
52805
Lượt xem
14140

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

THI HÁT RU VÀ THỂ LỆ CUỘC THI
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 03 năm 2013 - 10:02pm

 

THI HÁT RU VÀ THá» Lá» CUá»C THI

   Các bạn thân mến! HÆ°á»ng ứng cuá»c phát Äá»ng cuá»c thi HÁT RU của Club Giai Äiá»u quê hÆ°Æ¡ng mà Phó Chủ Nhiá»m Club dan_huyen2006 Äã nêu. Ban Biên tập Club chính thức công bá» má» màn cuá»c thi và thá» lá» thi. Rất mong các bạn quan tâm theo dõi và hÆ°á»ng ứng.

 

THá» Lá» CUá»C THI HÁT RU

        Äá»i tượng dá»± thi : Tất cả các sàn viên ( Tuy nhiên Äá» có thá» nhận Äược thông tin thÆ°á»ng xuyên và vào bình luận, nghe hát cÅ©ng nhÆ° gá»­i bài thi dá» dàng, các bạn nên ÄÄng ký làm thành viên của Club Giai Äiá»u quê hÆ°Æ¡ng)

         Ná»i dung dá»± thi :

          1- Tất cả các bài HÁT RU của các vùng miá»n Äất nÆ°á»c nhÆ° : Hát ru Bắc bá», Hát ru Nam bá», Hát ru của các dân tá»c ít ngÆ°á»i v.v... Äã có sẵn trong kho tàng dân ca.

          2- Những bài HÁT RU viết lá»i má»i theo các làn Äiá»u trên.

        Thá» lá» dá»± thi:

          - Các bạn dá»± thi gá»­i ÄÆ°á»ng link bài Äã thu âm vào lÆ°u bút trang TÔI của giaidieuquehuong_vn Äá» ÄÄng vào trang của Club

          - Má»i ngÆ°á»i có thá» gá»­i 3 Äến 5 bài, nếu Hát ru dùng thá» loại thÆ¡ lục bát Äá» hát, bài hát không nên quá 4 câu.

          - Những bài dá»± thi viết lá»i má»i tác giả tá»± viết tá»± hát hoặc viết lá»i má»i và  má»i bạn thá» hiá»n thay.

       Thá»i gian gá»­i bài dá»± thi:

      Cuá»c thi bắt Äầu từ ngày ÄÄng thá» lá» cho Äến hết nÄm 2013, chia 2 Äợt:

                   -Từ  tháng 2 Äến tháng 6 sÆ¡ kết Äợt 1

                   - Từ tháng 7 Äến tháng 12 sÆ¡ kết Äợt 2 và tá»ng kết cuá»c thi

        PhÆ°Æ¡ng thức chấm Äiá»m

          - Ban Giám Khảo Äánh giá trên chất lượng bản thu

          - Tính Äiá»m cá»ng cho những bản thu có nhiá»u ngÆ°á»i nghe và comment

          - Tính Äiá»m cá»ng cho những bài tá»± biên tá»± diá»n

          - Tính Äiá»m Æ°u tiên cho những bài viết lá»i má»i hay.

          - Tính Äiá»m Æ°u tiên cho các bạn nam giá»i hát ru hay

       Giải thÆ°á»ng:

          - Danh hiá»u và phần thÆ°á»ng cho ngÆ°á»i hát ru hay nhất

          - Danh hiá»u và phần thÆ°á»ng cho ngÆ°á»i tá»± biên tá»± diá»n hay nhất

          - Danh hiá»u và phần thÆ°á»ng cho ngÆ°á»i viết lá»i hát ru hay nhất

          - Danh hiá»u và phần thÆ°á»ng cho giá»ng nam hát ru hay nhất.

          - Danh hiá»u và phần thÆ°á»ng cho giá»ng hát ru Äược nhiá»u vot sao nhất.

 

          Các bạn có thá» tham khảo thêm vá» cuá»c thi Äã viết trong bài "... Phát Äá»ng cuá»c thi Hát Ru" của PCN Club dan_huyen2006 hoặc video clip có bài phát biá»u Äó.

           Chúc các bạn tham gia sôi ná»i và hát hay, giành nhiá»u danh hiá»u và phần thÆ°á»ng của Club. Nhân Äây Club cÅ©ng xin phi lá» :" Phần thÆ°á»ng lá»n hay nhá» sẽ phụ thuá»c vào các nhà tài trợ ủng há» cuá»c thi nhÆ° thế nào. Bá»i vậy các bạn hãy tham gia thật sôi ná»i, hát thật hay và vận Äá»ng các nhà tài trợ ủng há» chúng ta thật nhiá»u.

          Xin cám Æ¡n các bạn

                  DÆ°á»i Äây là má»t sá» câu hát ru mẫu 

Hát ru Bắc Bá» :

            


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording