sannhac

Cấp độ: Đại Gia
Tên : Sàn Nhạc
Giới tính : Nữ
Tuổi : 11
  

Chi tiết

Điểm số
58300
Lượt xem
349686

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hướng dẫn cài đặt Stereo Mix trên win 7 và hát live karaoke
Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012 - 03:36pm

Các bạn thân mến!

Từ lâu viá»c thu âm trên win 7 Äã gặp nhiá»u khó khÄn, hôm nay Sàn Nhạc cung cấp Äến các bạn cách cài Äặt Stereo Mix trên win 7 giúp thu âm rõ lá»i và nhạc, bên cạnh Äó là thông báo chính thức tạm dừng chức nÄng Even và cách hát live karaoke.

1. HÆ°á»ng dẫn cài Äặt Stereo Mix trên win 7

Lâu nay chúng ta cứ thắc mắc tại sao thu âm chá» thấy nhạc không thấy tiếng hoặc ngược lại. Tất cả là do máy của chúng ta chÆ°a cài Äầy Äủ divers, sau Äây mình xin hÆ°á»ng dẫn các bạn cài Äặt Stereo Mix trên win 7 giúp các bạn thu âm thành công.

 

BÆ°á»c 1: Tải phần má»m Realtek High Definition Audio Codec

-          Link download cho Windows Vista/ Window 7 32-bit tại Äây: http://download.cnet.com/Realtek-High-Definition-Audio-Codec-Windows-Vista-Windows-7-32-bit/3000-2120_4-10788600.html?tag=mncol

-          Link download cho Windows Vista/ Window 7 64-bit http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false

-          Tham khảo video hÆ°á»ng dẫn cài Äặt  tại Äây: http://www.youtube.com/watch?v=8J6AL4SIeko

BÆ°á»c 2: Sau khi cài Äặt thành công bạn click chuá»t phải vào biá»u tượng loa góc phải bên dÆ°á»i màn hình và chá»n Recording devices

 

 

 

 

 -           Nếu Äã hiá»n Stereo Mix  bạn chuá»t phải vào và chá»n Enable.

-          Nếu chÆ°a hiá»n Stereo Mix: bạn chuá»t phải vào khoảng trắng rá»i click chá»n Show Disable Devices và chá»n Stereo Mix nhÆ° bÆ°á»c trên nhé.


 

BÆ°á»c 3: Trong quá trình thu âm mà tiếng bá» nhá» các bạn có thá» chá»nh lại mức levels cho Stereo Mix nhÆ° sau: Recording devices -> Chuá»t phải vào Stereo Mix -> Properties-> Levels và chá»n mức Stereo Mix tÄng lên (thÆ°á»ng là mức 80)

 


 

 

 

-          LÆ°u ý nếu âm lượng Äã Äủ thì chúng ta không cần bÆ°á»c này nhé.

-       Viá»c cài Äặt mất khá nhiá»u thá»i gian, và khi cài Äặt thành công phải có biá»u tượng Stereo Mix trong phần Recording Diveces các bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

2. Thông báo tạm dừng chức nÄng Event

 Chức nÄng Event Äã gắn liá»n vá»i Sàn Nhạc từ khi má»i thành lập là nÆ¡i Äá» các bạn Sàn viên hẹn hò, giao lÆ°u. Tuy nhiên chức nÄng này chÆ°a Äáp ứng Äủ vá»i yêu cầu hiá»n nay của Sàn Nhạc. Vậy BQT xin thông báo "tạm dừng chức nÄng Event" Äá» nâng cấp phát triá»n.

3. HÆ°á»ng dẫn cách hát live karaoke

Äá» hát live karaoke các bạn có thá» làm theo cách sau: Vào Phòng thu chá»ng chức nÄng Hát Live Karaoke.

Chúc các bạn online Sàn vui vẻ. Thân!


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording