danhat_danca

Cấp độ: Mic Bạc
Tên : Nhạc sĩ Ngọc Phan
Giới tính : Nam
Tuổi : 80
Địa chỉ : CLB Đàn và Hát dân ca - Đài phát thanh TNVN
  

Chi tiết

Điểm số
7245
Lượt xem
3120

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BEAT hát quan họ Bắc Ninh
Thứ Tư, ngày 07 tháng 09 năm 2011 - 02:11pm

Äá»  tìm nhanh những beat Quan há» Bắc Ninh trên sannhac.com, má»i các bạn copy ÄÆ°á»ng link vào tìm kiếm nhé

 

1/ Äò ÄÆ°a                                                         - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58176/Do-dua-Xuan-Truong-beat-karaoke.htm

 

2/ Lý Cây Äa                                                    - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58180/Ly-cay-da-Hai-Xuan-beat-karaoke.htm

 

3/ Má»t khúc dân ca gá»­i ngÆ°á»i quan há»           - Äiá»u MÆ°á»i nhá»

http://sannhac.com/s58183/Mot-khuc-dan-ca-gui-nguoi-quan-ho-Hong-Lien-beat-karaoke.htm

 

4/ Gá»­i Äảo xa khúc ca quan há»                        - Äiá»u Chia rẽ Äôi nÆ¡i

http://sannhac.com/s58186/Gui-dao-xa-khuc-ca-quan-ho-Chua-ro-beat-karaoke.htm

 

5/ Trên cánh Äá»ng quê                                    - Äiá»u Vào chùa

http://sannhac.com/s58192/Tren-canh-dong-que-Thuy-Huong-beat-karaoke.htm

 

6/ Nguyá»t gác mái Äình                                   - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58543/Nguyet-gac-mai-dinh-Xuan-Truong-beat-karaoke.htm

 

7/ Duyên quan há»                                            - Äiá»u Còn duyên

http://sannhac.com/s58447/Duyen-quan-ho-Xuan-Truong-beat-karaoke.htm

 

8/ Ngá»i tá»±a mạn thuyá»n                                   - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58514/Ngoi-tua-man-thuyen-Thuy-Huong-beat-karaoke.htm

 

9/ TÆ°Æ¡ng phùng tÆ°Æ¡ng ngá»                             - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58515/Tuong-phung-tuong-ngo-Vuong-Trong-Bich-Thuy-beat-karaoke.htm

 

10/ Chia rẽ Äôi nÆ¡i                                          - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58524/Chia-re-doi-noi-Top-ca-nam-nu-beat-karaoke.htm

 

11/ MÆ°á»i nhá»                                                  - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58605/Muoi-nho-Xuan-Truong-Ngoc-Kim-beat-karaoke.htm

 

12/ Nhất quế nhá» lan                                        - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58815/Nhat-que-nhi-lan-Duc-Hien-beat-karaoke.htm

 

13/ Hoa thÆ¡m bÆ°á»m lượn                                - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s58840/Hoa-thom-buom-luon-Minh-Hang-beat-karaoke.htm

 

14/Thá»a ná»i nhá» mong                                     - Äiá»u Hãm sông Cầu - Lá»i cá»

http://sannhac.com/s59250/Thoa-noi-nho-mong-Chua-ro-beat-karaoke.htm

 

15/ Vá» Thủ Äô mừng ngày Äại Lá»                   - Äiá»u MÆ°á»i nhá»

http://sannhac.com/s59263/Ve-Thu-do-mung-ngay-dai-le-Chua-ro-beat-karaoke.htm


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording