langquanhoquetui

Cấp độ: Mic Vàng
Tên : Lê Hà Quyền
Giới tính : Nam
Tuổi : 53
Địa chỉ : hà Nội
  

Chi tiết

Điểm số
29050
Lượt xem
2778

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Lời bài hát Lý giao duyên và Ba quan - Mời trầu - Thêm thắm trời xuân
Thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2013 - 05:44pm

1.Lý giao duyên

Nam:TrÄm i khúc á» sông Äá» dá»n vá» má»t Æ¡ bến i, anh chẳng á» yêu nàng, anh chẳng á» yêu nàng, anh Äến mà chi Æ¡ Äây, hỡi nàng nàng Æ¡i, hỡi nàng nàng Æ¡i, anh chẳng á» yêu nàng, anh Äến mà chi á» Äây.

Nữ:Äấy í vá»i Äây í i không dây mà buá»c, em vá»i anh chàng, em vá»i anh chàng, không chuá»c mà sao Æ¡ say hỡi chàng chàng Æ¡i, hỡi chàng chàng Æ¡i, em vá»i anh chàng, không chuá»c mà sao say.

Nam:Gặp nhau Äây í i má»i ngÆ°á»i mà xÆ¡i i nÆ°á»c i, xÆ¡i nÆ°á»c á» xÆ¡i trầu, xÆ¡i nÆ°á»c á» xÆ¡i trầu, sau kết mà Æ¡ nhân duyên hỡi nàng nàng Æ¡i, hỡi nàng nàng Æ¡i, xÆ¡i nÆ°á»c á» xÆ¡i trầu, sau kết mà nhân duyên.

Nữ:Kết á» nhân á» duyên i sợ chàng mà lắm Æ¡ lắm i, em sợ lòng chàng, em sợ lòng chàng, chÆ°a thắm mà Äã Æ¡ phai i hỡi chàng chàng Æ¡i, hỡi chàng chàng Æ¡i, em sợ lòng chàng, chÆ°a thắm mà Äã á» phai.

Nam:Thắm í vá»i phai í i nào ai mà có biết i, cái ngãi Äá vàng.

N+N:cái ngãi Äá vàng, ta quyết mà yêu Æ¡ nhau hỡi nàng nàng Æ¡i, hỡi nàng nàng Æ¡i, cái ngãi Äá vàng, ta quyết mà yêu á» nhau.

 

2.Ba quan - Má»i trầu:

Nam: Ba quan má»t chiếc là chiếc thuyá»n nan, có vá» là vá» vá»i há»i có gái ngoan, gái ngoan tầm chá»ng. á» mấy dậu tình rằng, cô cả à...cô hai nay Äấy i Æ¡i.

Nữ: Anh cả i anh hai nay Äấy i Æ¡i. Ba quan má»t chiếc là chiếc thuyá»n rá»ng, có vá» là vá» vá»i há»i có cái công, cái công Äi tìm. á» mấy dậu tình rằng..anh cả ì.anh hai có biết không...

Nam: Cô cả ì cô hai vẫn còn i không. Ba quan má»t chiếc là chiếc thuyá»n không, có vá» là vá» vá»i há»i có bến sông có a Äất bá»i. á» mấy dậu tình má»i, cô cả à..cô hai á» làng i Äôi...

Nữ: Anh cả ì anh hai á» làng i tranh. Ba quan má»t chiếc là chiếc thuyá»n mành. Có vá» là vá» vá»i há»i có cái danh cái danh vá»i Äá»i á» mấy dậu tình má»i..anh cả ì anh hai ra hát i chÆ¡i...

Nam: Cô cả ì..cô hai ra hát i chÆ¡i. Ba quan má»t chiếc là chiếc thuyá»n nan có vá» là vá» vá»i há»i có bến sông có a con thuyá»n á» mấy dậu tình rằng cô cả ì cô hai vẫn còn ì duyên...

Nữ: Anh cả ì anh hai vẫn còn duyên. Nam + nữ: á» mấy dậu tình rằng, á» mấy dậu tình Æ¡i...

Nam: Trên i trá»i....

Nữ:á» mấy dậu tình rằng...

Nam: Có Äám mây xanh...

Nữ:á» mấy dậu tình Æ¡i...

Nam: có con ngá»±a bạch chạy quanh i gầm trá»i...

Nữ: á» mấy dậu tá»nh rằng á» mấy dậu tình Æ¡i...

Nam: Äôi ta.. (Nữ: Äôi ta...) Muá»n lấy nhau chÆ¡i.. (nữ: á» mấy dậu tình Æ¡i...) NhÆ°ng cái duyên chÆ°a Äá»nh thì trá»i chÆ°a xe..(Nữ: á» mấy dậu tình Æ¡i..)

Nam: Những i Äôi..i bến nÆ°á»c bá» tre..(nữ:á» mấy dậu tình rằng á» mấy dậu tình Æ¡i).

Nam: NhÆ°ng cái duyên Äã Äá»nh..trá»i xe anh vào (nữ: á» mấy dậu tình rằng, á» mấy dậu tình Æ¡i).

Nam: Ba i Äá»ng..má»t sợi chá» Äào..áo vóc ko vá..vá vào..áo tÆ¡i...

Nữ: Tủi lòng..thiếp lắm chàng Æ¡i..dẫu rằng lên ngược, xuá»ng xuôi..lỡ làng..

Nam + nữ: (á» mấy dậu tình rằng á» mấy dậu tình Æ¡i)4.

khi dạo nhạc chuyá»n sang má»i trầu thì nói:

( có thẻ Nam hoặc nữ môi bên má»t lá»i xen kẽ)

.. Gặp nhau..dÆ°á»i ánh trÄng thanh;

Xin má»i Än miếng trầu xanh thắm ná»ng;

Trầu xanh, cau trắng, chay há»ng;

Äẹp duyên, phải phận tÆ¡ há»ng trá»i xe..

Dạ Má»i Chá» cả, chá» hai ( anh cả, anh hai) ra hát Äiá»u má»i trầu trầu...

Chuyá»n sang hát Má»i trầu:

Nữ:Än má»t miếng trầu gặp Äây Än má»t miếng trầu, (ko Än cầm lấy)2 cho nhau bằng lòng. Trầu i này.trầu tính trầu tình...

Nam:Trầu này trầu tính trầu tình. (Än vào cho Äá»)2..môi mình môi ta. miếng trầu là miếng trầu vàng..

Nữ: Äứng á» Äằng xa..yêu nhau Äứng á» Äằng xa (con i mắt liéc i lại)2..bằng ba Äứng gần.

Nam: A còn son,  Nữ: em cÅ©ng còn son..

Nam: Anh còn son..em cÅ©ng còn son...

Nam+Nữ: (Æ°á»c gì ta Äược)2.. làm con má»t nhà..

Nam: Em ì vá»..

Nữ: Anh ì vá»...

Nam+Nữ: ThÆ°a vá»i mẹ ì iiicha.....

 

3.Thêm thắm trá»i xuân (Theo Äiá»u: TÆ°Æ¡ng phùng tÆ°Æ¡ng ngá» )

 

Nam:Xuân Äang vá» là khi trÄm hoa Äua ná». Anh hát tặng anh má»t khúc tâm tình. Xuân í i quê mình, cÅ©ng Äẹp nhÆ° xuân biên cÆ°Æ¡ng. Xuân í i thanh bình, thắm Äẹp mùa xuân biên cÆ°Æ¡ng.

Nữ:Bao i mùa Äông í Æ¡ trôi i ì qua. Äá» má»t í ì trá»i xuân, tÆ°Æ¡i thắm í i ngàn hoa, tÆ°Æ¡i thắm câu ca .

Nam:Äá»ng ta 3 vụ trÄ©u nặng bông vàng tÆ°Æ¡i là. Em gắng công sức thật nhiá»u làm Äẹp quê hÆ°Æ¡ng mến yêu

Nữ:Anh chắc tay súng diá»t thù bảo vá» làng quê sáng tÆ°Æ¡i.

Nam+Nữ: Äôi í i ì ta í Æ¡ Äôi í i ì ta, tình Äẹp í ì ngàn hoa.NhÆ° má»t í ì bài ca, thắm những í i ngày xuân, thắm những mùa xuân. (Nhạc dạo: vào lá»i hai nữ hát trÆ°á»c).

Nữ:Xuân Äang vá» là khi trÄm hoa Äua ná». Em hát tặng anh má»t khúc tâm tình . Xuân í i quê mình, cÅ©ng Äẹp nhÆ° xuân biên cÆ°Æ¡ng. Xuân í i thanh bình, thắm Äẹp mùa xuân biên cÆ°Æ¡ng .

Nam:Bao i mùa Äông í Æ¡ trôi i ì qua. Äá» má»t í ì trá»i xuân, tÆ°Æ¡i thắm í i ngàn hoa, tÆ°Æ¡i thắm câu ca.

Nữ:Äá»ng ta 3 vụ trÄ©u nặng bông vàng tÆ°Æ¡i là. Em gắng công sức thật nhiá»u làm Äẹp quê hÆ°Æ¡ng mến yêu

Nam:Anh chắc tay súng diá»t thù bảo vá» làng quê sáng tÆ°Æ¡i.

Nam+Nữ: Äôi í i ì ta í Æ¡ Äôi í i ì ta, tình Äẹp í ì ngàn hoa. NhÆ° má»t í ì bài ca, thắm những í i ngày xuân, thắm những mùa xuân.


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording