SaoThuy1949

Cấp độ: Trùm
Tên : NGUYỄN QUANG THỦY
Giới tính : Nữ
Tuổi : 70
Phone : 0913 316 887
Địa chỉ : 35B ngõ 86 Hào Nam - Hà Nội
  

Chi tiết

Điểm số
256000
Lượt xem
37942

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Danh mục 51 bài hát Dân ca Sao Thủy đã upload beat lên sannhac
Thứ Ba, ngày 27 tháng 09 năm 2011 - 11:17am

Äược các bạn sannhac nhiá»t tình há» trợ, vá»i sá»± giúp Äỡ của hai nhạc sÄ© Ngá»c Phan và Dân Huyá»n, tôi Äã ÄÆ°a Äược những bản nhạc dân ca và chèo lên sàn nhạc. Mong muá»n của tôi là qua sannhac, những giá trá» vÄn hoá dân gian vô cùng quý giá này của quá»c gia Äược lÆ°u giữ và lÆ°u truyá»n khắp nÆ¡i, khắp má»i lứa tuá»i, má»i thế há».

 

Những bản nhạc tôi upload lên sàn nhạc là những bản nhạc gá»c  do nhạc sÄ© Ngá»c Phan phá»i khí và chá» huy  và do Dàn nhạc dân tá»c của Äài PTTNVN thá»±c hiá»n. Những bài ca này Äã Äược lÆ°u truyá»n nhiá»u nÄm nay trên Äài phát thanh, vậy khi nghe các bạn sẽ thấy rất thân quen và gần gÅ©i

 

DÆ°á»i Äây là danh mục những bài hát dân ca và chèo Sao Thủy Äã upload lên sàn nhạc:

 

( Dàn nhạc dân tá»c Äài  tiếng nói Viá»t Nam, chá» huy và phá»i khí : Nhạc sÄ© NSƯT Ngá»c Phan)

 

I/ DÂN CA NAM Bá»

1/ Gá»­i anh má»t khúc dân ca                         - Äiá»u  Lý Tứ Äại

2/ Äài hoa Æ¡n Bác                                         - Äiá»u Lý Qua cầu

3/ Em hát anh nghe Äiá»u lý quê nhà             - Äiá»u Lý Chiá»u chiá»u

4/ Câu nhá» gá»­i ngÆ°á»i thÆ°Æ¡ng                       - Äiá»u  Lý Cái mÆ¡n

5/ Äêm trÄng Sầm SÆ¡n                                  - Äiá»u LÆ°u thuá»· hành vân

6/ Lá»i từ TrÆ°á»ng Sa                                      - Äiá»u Lý Chiá»u chiá»u

7/ NgÆ°á»i ChÄm Æ¡n Äảng                               - Dân ca ChÄm

8/ Trá»i thu Tây Há»                                        - Äiá»u Lý Chiá»u chiá»u

9/ Äẹp hÆ°Æ¡ng xuân, Äẹp hÆ°Æ¡ng Äá»i               - Lý Cái mÆ¡n

10/ Ngàn nÄm ThÄng Long - Hà Ná»i             - Lý Qua cầu

11/Mừng ThÄng Long Hà Ná»i nghìn nÄm     - Lý Cái MÆ¡n

12/Chuyá»n ká» Há» GÆ°Æ¡m                                - Lý Cái MÆ¡n

13/Miá»n Trung trong nÆ°á»c lÅ©                       - Lý Cái MÆ¡n

14/ Xuân vui xóm làng                                     - Lý Chim xanh

15/ Hoa mua trắng                                                        - Vá»ng cá»

 http://sannhac.com/s73714/Hoa-mua-trang-Chua-ro-beat-karaoke.htm

II DÂN CA MIá»N TRUNG

1/ Lý MÆ°á»i thÆ°Æ¡ng                                       - Äiá»u Lý Hoài xuân - Dân ca Trá» Thiên

2/ Lý Hoài Nam                                            - Dân ca Trá» Thiên - Lá»i cá»

3/ Äi cấy                                                        - Dân ca Thanh Hoá - Lá»i cá»

4/ Thoả ná»i Äợi chá»                                       - Äiá»u Làn buá»n  - Dân ca Nghá» TÄ©nh

5/ Hành quân qua Äất Lam Há»ng                 - Ví Giận thÆ°Æ¡ng -Dân ca Nghá» TÄ©nh

6/ Lý Thiên Thai                                           - Dân ca Quảng Nam - Lá»i cá»

7/ Non sông  vang câu ca mừng                    - Äiá»u ÄÄng Äàn cung - Nhạc Cung Äình Huế

 

III- QUAN HỠBẮC NINH

1/ Äò ÄÆ°a                                                         - Lá»i cá»

2/ Lý Cây Äa                                                    - Lá»i cá»

3/ Má»t khúc dân ca gá»­i ngÆ°á»i quan há»           - Äiá»u MÆ°á»i nhá»

4/ Gá»­i Äảo xa khúc ca quan há»                        - Äiá»u Chia rẽ Äôi nÆ¡i

5/ Trên cánh Äá»ng quê                                    - Äiá»u Vào chùa

6/ Nguyá»t gác mái Äình                                   - Lá»i cá»

7/ Duyên quan há»                                            - Äiá»u Còn duyên

8/ Ngá»i tá»±a mạn thuyá»n                                   - Lá»i cá»

9/ TÆ°Æ¡ng phùng tÆ°Æ¡ng ngá»                             - Lá»i cá»

10/ Chia rẽ Äôi nÆ¡i                                          - Lá»i cá»

11/ MÆ°á»i nhá»                                                  - Lá»i cá»

12/ Nhất quế nhá» lan                                        - Lá»i cá»

13/ Hoa thÆ¡m bÆ°á»m lượn                                - Lá»i cá»

14/Thá»a ná»i nhá» mong                                     - Äiá»u Hãm sông Cầu - Lá»i cá»

15/ Vá» Thủ Äô mừng ngày Äại Lá»                   - Äiá»u MÆ°á»i nhá»

 

VI- DÂN CA MIá»N NÚI

1/ Vui mùa xuân vá»                                          - Dân ca Dáy

2/ Xuân vá» núi rừng                                         - Dân ca Tày

3/ Hoa xuân biên cÆ°Æ¡ng dâng Äảng                - Dân ca Dao

4/ Ru em                                                          - Dân ca Xê ÄÄng

5/ Vá» vá»i Cao Bằng                                         - Dân ca Tày

 

V- HÁT CHÈO

1/ Ngày xuân thÄm lại Ba Vì                             - Äiá»u Chức cẩm há»i vÄn

2/ Nhá» ngày anh Äi                                           - Äiá»u Äào liá»u

3/ Lá»i LÆ¡                                                          - Lá»i cá»

4/ HÆ°Æ¡ng sen quê Bác                                     - Äiá»u Luyá»n nÄm cung

5/ Lá»i hẹn cùng anh                                         - Äiá»u ÄÆ°á»ng trÆ°á»ng bán thÆ°á»c

6/ Gá»­i nắng Ba Äình                                        - Äiá»u Chức cẩm há»i vÄn

7/ Em Äẹp em xinh                                           - Äiá»u Sắp qua cầu

8/ Mừng ThÄng Long ngàn tuá»i                       - Äiá»u Sắp qua cầu

9/ Lá»i ru tìm Äá»ng Äá»i                                      - Äiá»u Äào liá»u

http://sannhac.com/s72369/Loi-ru-tim-dong-doi-Chua-ro-beat-karaoke.htm

 

DÂN CA BẮC Bá»

1/ Liên khúc hát giao duyên  (Ba quan, Má»i trầu)           - Dân ca Bắc bá»                                            

 

 

 

 Äá» giúp các bạn có thá» hát Äược, tôi sẽ hát mẫu Äá» các bạn nghe. Ngoài ra, các bạn có thá» nghe mẫu của các há»i viên CLB thá» hiá»n trong nick: danhat_danca và nick dan_huyen2006. á» hai nick Äó các bạn có thá» Äược sá»± chá» dẫn trá»±c tiếp của nhạc sÄ© NSƯT Ngá»c Phan và nhạc sÄ© Dân Huyá»n, tác giả của những bài dân ca của Äất nÆ°á»c

Các bạn chá» cần tìm kiếm theo tên bài hát là thấy.

 

 


 

 

 

 


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording