Cô Gái Sầm Nưa Xinh Đẹp
Chủ Nhật, ngày 10 tháng 01 năm 2010 - 08:58pm

Cô Gái Sầm NÆ°a Xinh Äẹp

Tác giả: Trần Tiến 
 

 Links Beat: http://sannhac.com/s49517/Co-gai-Sam-Nua-xinh-dep-Trong-Tan-beat-karaoke.htm

Này em gái trên nÆ°Æ¡ng Æ¡i chá»u khó nuôi chiến sÄ©
NgÆ°á»i diá»t thù vì dân Æ¡ chÆ°a vá»,
Rá»i mai Äây Äất nÆ°á»c vắng bóng thù
Äợi chá» anh lại vá» bên em ngÆ°á»i Äẹp Æ¡i anh chá»

Æ  này cô cô gái, Æ¡ này cô gái Lào
Mình anh hát, mình anh lÄm tÆ¡i
Múa má»t mình sao không Äẹp, không Äẹp, không Äẹp, không Äẹp
Em hỡi em ra Äây cùng kêu lÄm tÆ¡i khèn anh ngân vang
Trông kìa Äôi tay má»m
Thân uá»n cong lÄm vông nhá»p nhàng, nhá»p nhàng, nhá»p nhàng, nhá»p nhàng
Anh Äã nhìn thấy em từ xa, trong tiêÌng cÆ°á»i ấm vui bạn bè
Æ i nụ cÆ°á»i sao duyên dáng
La na la nuôn na, la na la y nuôn na
Æ i cô em Sầm NÆ°a, nhá» thÆ°Æ¡ng anh mà Äợi chá»

 


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording