(VTV2)/ Chương trình: “Erin học tiếng Nhật”
Chủ Nhật, ngày 12 tháng 04 năm 2009 - 10:19am

@ Xem cái này buá»n cÆ°á»i lắm . Ai ko hiá»u thì coi nhÆ° xem Manga cÅ©ng Äược .

( Bài viết Äược sÆ°u tầm từ Vnsharing.net )

Dành tặng những bé thích tiếng Nhật và phim hoạt hình mà chÆ°a có Äiá»u kiá»n Äi há»c :D .

 

Mình má»i Äi há»c vá» thấy trên vtv2 có trÆ°Æ¡ng trình dạy tiếng nhat mình pót cho những ai chÆ°a píc
giá» VTV2 chiếu tá»i bài 5 gùi chiá»u thứ 7 chiếu típ bài 6 lúc 17h
Há»c từ bài 6 cá» gắn nha

Nhân ká»· niá»m 35 nÄm thiết lập quan há» Ngoại giao Viá»t Nam-Nhật Bản, Trung tâm Giao lÆ°u VÄn hóa Nhật Bản tại Viá»t Nam-Quỹ Giao lÆ°u Quá»c tế Nhật Bản và Äài truyá»n hình Viá»t Nam sẽ phá»i hợp vá»i Tập Äoàn Mitsibishi Nhật Bản Äá» phát sóng seri chÆ°Æ¡ng trình dạy tiếng Nhật gá»m 25 tập vá»i chủ Äá» "Erin há»c tiếng Nhật".


Lá»ch phát sóng và ná»i dung chÆ°Æ¡ng trình há»c:

1) Thá»i lượng phát sóng trên kênh VTV2
Thứ NÄm và thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 17:00~17:30
Phát sóng lại vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần vào lúc 16:30~17:00

2) Lá»ch phát sóng chÆ°Æ¡ng trình
ChÆ°Æ¡ng trình bắt Äầu Äược phát sóng vào thứ NÄm, ngày 27 tháng 11 nÄm 2008 (17:00~17:30)
Phát sóng lại vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 nÄm 2008 (16:30~17:00)

ChÆ°Æ¡ng trình dạy tiếng Nhật phát sóng trên truyá»n hình sẽ có phụ Äá» tiếng Viá»t, vì vậy bất kỳ ngÆ°á»i Viá»t Nam nào cÅ©ng có thá» há»c tiếng Nhật má»t cách dá» dàng. Thông qua Äây, chÆ°Æ¡ng trình cÅ©ng mong muá»n giúp cho ngÆ°á»i Viá»t Nam có thá» hiá»u rõ hÆ¡n và ngày càng yêu thích vÄn hóa Äất nÆ°á»c Nhật Bản.

Giá»i thiá»u vá» chÆ°Æ¡ng trình:
Ngày nay, có rất nhiá»u các bạn trẻ nÆ°á»c ngoài theo há»c tiếng Nhật và chủ yếu là do sá» thích và xu hÆ°á»ng khám phá ná»n vÄn hóa Äất nÆ°á»c Nhật Bản. ChÆ°Æ¡ng trình dạy tiếng Nhật lần này Äược thá»±c hiá»n dá»±a theo ná»i dung Äào tạo tiếng Nhật của Quỹ Giao lÆ°u Quá»c tế Nhật Bản dành cho những bạn má»i bắt Äầu há»c tiếng Nhật. Ná»i dung chÆ°Æ¡ng trình gá»m những Äoạn phim ngắn, trong Äó các nhân vật chính là những diá»n viên trẻ ná»i tiếng trong lÄ©nh vá»±c giải trí Nhật và Äặc biá»t, còn có sá»± xuất hiá»n của các nhân vật hoạt hình vui nhá»n.
ChÆ°Æ¡ng trình "Erin há»c tiếng Nhật" Äược phát sóng, nhằm khuyến khích và giúp cho những ngÆ°á»i há»c tiếng Nhật có thêm tá»± tin qua má»i lần há»c cùng Erin, má»t sinh viên ngÆ°á»i nÆ°á»c ngoài. Bên cạnh Äó, chÆ°Æ¡ng trình cÅ©ng tạo ra hàng loạt các tình huá»ng thú vá» Äá» giúp cho các bạn há»c Äược cách xá»­ lý khi gặp phải những tình huá»ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° vậy trong giao tiếp vá»i ngÆ°á»i Nhật.

Äá» biết thêm thông tin chi tiết, má»i bạn liên há» Äến:
Äại sứ quán Nhật Bản tại Viá»t Nam (Ông Hanzawa Phuichi - có thá» nói tiếng Viá»t)
TELï¼ ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼
FAXï¼ ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼

có Äây, link MF bản gá»c của nhật luôn
Erin ongakushen
http://www.mediafire.com/?emi2jajilix
http://www.mediafire.com/?zw5sxi2zyfg
http://www.mediafire.com/?zdgdsq0e0tg
http://www.mediafire.com/?hlsmbpckpav
http://www.mediafire.com/?huwzpnyuzhn
http://www.mediafire.com/?ugvmv6nbkjw
http://www.mediafire.com/?lbemu2jgzsl
http://www.mediafire.com/?mznzzzpzqan
http://www.mediafire.com/?diy0o2atnwm
http://www.mediafire.com/?6lnjycxkcmb
http://www.mediafire.com/?ygbdjt4crmu
http://www.mediafire.com/?19fhzsxmijj
http://www.mediafire.com/?j9azsyd0fgg
http://www.mediafire.com/?qaoxdygvqnb
http://www.mediafire.com/?8edm1dmxixu
http://www.mediafire.com/?xkbjimyebwc
http://www.mediafire.com/?fbaukkhwa2o
http://www.mediafire.com/?mpmycgdc1tk
http://www.mediafire.com/?lid2gbz55nb
http://www.mediafire.com/?roomsi0bboy
http://www.mediafire.com/?sxzvahoxmwb
http://www.mediafire.com/?nxwzmhoqdhl
http://www.mediafire.com/?hyzwmbkjdmw

(SÆ°u tầm từ Internet, chả nhá» rõ nguá»n nữa ^^)

( From vnsharing.net )


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording