Lỗi không nghe được bản thu
Thứ Hai, ngày 02 tháng 02 năm 2009 - 03:59pm

Dear các bạn,


Hiện tại Sàn Nhạc đang gặp 1 số lỗi về bản thu. Mô tả cụ thể về lỗi:


- Hiện tượng 1:

Tất cả các bản thu vừa mới thu và các bản thu cũ đều không nghe được . Khi vào nghe, bản thu chỉ load line đỏ, line xanh không load. khi play,chữ và slide vẫn chạy nhưng không có tiếng phát ra.


- Hiện tượng 2:

Tất cả các bản thu cũ đều nghe bình thường. Các bản thu vừa mới thu, khi Nghe lại thì bình thường nhưng sau khi Lưu thì không nghe lại được (Khi vào nghe, bản thu chỉ load line đỏ, line xanh không load. khi play,chữ và slide vẫn chạy nhưng không có tiếng phát ra)


- Hiện tượng 3:

Chỉ một số bản thu không nghe được. Khi vào nghe, bản thu chỉ load line đỏ, line xanh không load. khi play,chữ và slide vẫn chạy nhưng không có tiếng phát ra.


- Hiện tượng 4:

Những bản thu cũ (trước Tết) không nghe được (Khi vào nghe, bản thu chỉ load line đỏ, line xanh không load. Khi play,chữ và slide vẫn chạy nhưng không có tiếng phát ra) nhưng những bản thu mới thì vẫn nghe được bình thường.


Nếu các bạn gặp lỗi., vui lòng comment vào bài viết này để thông báo với BQT Sàn Nhạc.

 

* Lưu ý:

- Ghi rõ bạn gặp lỗi ở hiện tượng số mấy

- Hiện tại còn gặp lỗi hay không

- Mô tả cụ thể hơn (nếu có thể)


Thân mến,

BQT Sàn Nhạc


 


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording