_dragons_

  • Tên : Kiếm Lạnh
  • Nam, 6 tuổi
Cấp độ: Mic Vàng
Điểm số
46570
Tải khoản
0.00
Lượt xem
1807

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Vậy Là Ta Äã Äi Qua Má»t Äoạn ÄÆ°á»ng..... Nh&i
grave;n lại thấy cÅ©ng...... Bá»n nÄm xa Viá»t Nam ..!xa nhừng ngÆ°á»i bạn,nhừng huynh Äá» vào sinh ra tá»­.....Dù không phải lần Äầu lang thang xa...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording