TMP_band

  • Tên : Rioh, F.L.Y, Rum, Shynie
  • Nam, 7 tuổi
  • Phone : 01678274xxx
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
2585
Tải khoản
0.00
Lượt xem
373

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

                                Các thành viên chính thức [ Nhiá»u hÆ¡n con sá» dá»± kiến:x] :     1.Ri
oh Full name: Trần KhÆ°Æ¡ng Hoàng Nick sàn:...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording