SuonglanhChieudong01

  • Tên : ♫☆ ¶v¶uội ◕‿◕ ¶v¶uội ☆♫
  • Nữ, 43 tuổi
Cấp độ: Chaien
Điểm số
180
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Mai sẽ vá» xóa ná»t khúc tình ca.  Thuá» mặng ná»ng ta cùng hòa cung Äiá»u.  Tiáº
¿ng Äàn tôi, giá»ng hát anh, huyá»n diá»u.  Âm ba thành nhá»p ná»i của Äôi tim.  Äá»i ngÄn Äôi mình hai Äứa phải hai phÆ°Æ¡ng.  Ä
» Äôi lúc ngay cả Äiá»u mÆ¡ Æ°á»c.  ÄÆ
ợc bên nhau ...cÅ©ng thấy...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording