SOJAN

  • Tên : AraYumi
  • Nữ, 22 tuổi
  • Phone : 01227688263
  • Địa chỉ : MY HOUSE
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
1945
Tải khoản
0.00
Lượt xem
410

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

just keep waitin waitin waitin >"<

Kho beat ( 1 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Sổ tay âm nhạc & Events

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Mai (05/08) là sinh nhật của minhlinhkhong(24)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording