BuiDangSon

  • Tên : Bạch Ngọc Sơn
  • Nam, 5 tuổi
Cấp độ: Mic Bạc
Điểm số
5075
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Lưu bút

Hoa_Ha gửi lúc 2015-02-15 00:47:59

VaLenTine's Day thật Hạnh PhúcQuà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording