ATKHUNG

  • Tên : phan minh hùng
  • Nam, 39 tuổi
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
1940
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Má»t cặp vợ chá»ng ná» Äi du lá»ch và Äược giá»i thiá»u tá»i má»t cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. NgÆ°á»i chá»ng liá»n ghé ngÆ°á»i sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyá»n và thảy má»t Äá»ng xu xuá»ng dÆ°á»i.  Th
º¥y vậy, cô vợ cÅ©ng lầm rầm cầu nguyá»n, nhÆ°ng vì nghiêng ngÆ°á»i...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Mai (20/02) là sinh nhật của hoacomay_xulanh(107)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording