ATKHUNG

  • Tên : phan minh hùng
  • Nam, 39 tuổi
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
1940
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Má»t cặp vợ chá»ng ná» Äi du lá»ch và Äược giá»i thiá»u tá»i má»t cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. NgÆ°á»i chá»ng liá»n ghé ngÆ°á»i sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyá»n và thảy má»t Äá»ng xu xuá»ng dÆ°á»i.  Th
º¥y vậy, cô vợ cÅ©ng lầm rầm cầu nguyá»n, nhÆ°ng vì nghiêng ngÆ°á»i...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording